Inleiding Financiële Markten 2 € 907.50 | Subscribe | Redeem Code

Inleiding Financiƫle Markten 2 geeft een introductie in de meer analytische aspecten van de financiƫle economie. We starten de cursus met een beknopte inleiding tot Excel. Vervolgens behandelen we het financieel rekenen. Daarbij besteden we aandacht aan het implementeren van alle concepten in Excel. Vervolgens vatten we een aantal concepten uit de beschrijvende statistiek samen. Tot slot introduceren we de beginselen van de portefeuilletheorie. Het videomateriaal bestaat uit live-opnames. Het maken van oefeningen is een absolute must om inzicht te krijgen in de materie. Alle commentaren, opmerkingen en suggesties kan u kwijt op marc.deceuster@uantwerpen.be. Veel succes.

Progress

0.00 %

Passed 0 out of 11 Tests
Upcoming Deadline

No Upcoming Deadline

Inleiding Financiële Markten 2

02 Excel Basics- Excel heeft drie lagen (Length: 0:14:04 Currently at 0:00:00) Test
03 Excel Basics - Engels of Nederlands (Length: 0:01:14 Currently at 0:00:00) Test
04 Excel Basics - Inbrengen van getallen, tekst, formules en labels (Length: 0:13:41 Currently at 0:00:00) Test
05 Excel Basics - Absolute en relatieve adressen (Length: 0:09:00 Currently at 0:00:00) Test  
06 Excel Basics - Oplossing vermenigvuldigingstafel en conditionele formattering (Length: 0:08:07 Currently at 0:00:00) Test  
07 Excel Basics - Bewaren en enkele bestandsextenties (Length: 0:08:29 Currently at 0:00:00) Test  
08 Excel Basics - Enkele Excel opties (Length: 0:11:16 Currently at 0:00:00) Test  
09 Excel Basics - Enkele Excel opties (vervolg) (Length: 0:08:41 Currently at 0:00:00) Test  
10 Excel Basics - Enkele tabs nader bekeken (Length: 0:13:30 Currently at 0:00:00) Test  
11 Excel Basics - Spreadsheethygiëne en beveiliging (Length: 0:06:01 Currently at 0:00:00) Test  
12 Excel Basics - Data validation (Length: 0:07:48 Currently at 0:00:00) Test  
13 Excel Basics - Datatabellen (Length: 0:17:47 Currently at 0:00:00) Test  
1. De Ceuster & Claes - Financieel Rekenen met Excel2EdFinancieel Rekenen met Excel2Ed_BIS_Zwart (Size: 2.69MB)  
2. Financieel Rekenen - Slides (Size: 3.02MB)  
3. Oplossingen oefeningen Financieel Rekenen met Excel H1-H4 (Size: 32.47KB)  
4. Oplossingen oefeningen Financieel Rekenen H5 (Size: 40.99KB)  
5. Beleggingsleer - Data Returns op US Asset Classes (Size: 18.16KB)  
6. Portefeuilletheorie Ba1 Deel1 (Size: 1.79MB)  
7 Portfefeuilletheorie BA1 Deel 2 (Size: 777.48KB)  
Financieel Rekenen met Microsoft Excel Oplossingen oefeningen (Size: 165.75KB)  
15 Financieel Rekenen - Inleiding en tijdlijn (Length: 0:15:52 Currently at 0:00:00) Test  
16 Financieel Rekenen - Vier fundamentele vragen (Length: 0:10:32 Currently at 0:00:00) Test  
17 Financieel Rekenen - Oprenten en verdisconteren (Length: 0:10:52 Currently at 0:00:00) Test  
18 Financieel Rekenen - Rendement en looptijd (Length: 0:04:14 Currently at 0:00:00) Test  
19 Financieel Rekenen - Handelsdagconventies (Length: 0:13:24 Currently at 0:00:00) Test  
20 Financieel Rekenen - Dagtelconventies en werken met datums in Excel (Length: 0:25:50 Currently at 0:00:00) Test  
21 Financieel rekenen - Enkele bijkomende datumfuncties in Excel (Length: 0:13:33 Currently at 0:00:00) Test  
22 Financieel rekenen - Enkelvoudige renteberekeningen (Length: 0:18:04 Currently at 0:00:00) Test  
23 Financieel rekenen - Potentiele problemen bij enkelvoudige rente (Length: 0:15:32 Currently at 0:00:00) Test  
IIFM2 opgaven zelftest1 (Size: 15.08KB)  
Self-Testing: Financieel Rekenen - Potentiële problemen bij enkelvoudige rente
24 Oplossingen zelftest 1 (Length: 0:19:31 Currently at 0:00:00) Test  
25 Financieel rekenen - De samengestelde rente (Length: 0:18:44 Currently at 0:00:00) Test  
26 Financieel rekenen - De 70jaar regel (Length: 0:17:29 Currently at 0:00:00) Test  
27 Financieel Rekenen - Hogere frequenties (Length: 0:25:50 Currently at 0:00:00) Test  
28 Financieel Rekenen - Nadenken over oprentingsfrequenties (Length: 0:15:20 Currently at 0:00:00) Test  
29 Financieel Rekenen - Conversieformules (Length: 0:19:42 Currently at 0:00:00) Test  
30 Financieel Rekenen - Discontofactoren (Length: 0:06:01 Currently at 0:00:00) Test  
2016 BA1 Oefeningen IFM2 opgaven test2 (Size: 15.33KB)  
31 Financieel Rekenen - Waarde-additiviteit en de gulden regel (Length: 0:31:22 Currently at 0:00:00) Test  
Self-Testing: Financieel Rekenen - Waarde-additiviteit en de gulden regel
32 Oplossingen zelftest2 (Length: 0:24:33 Currently at 0:00:00) Test  
Self-Testing: Examen Test 1
Self-Testing: Examen Test 1 (2de zittijd)
34 Inleiding tot annuiteiten (Length: 0:03:04 Currently at 0:00:00) Test  
35 Algemene Recap (Length: 0:15:02 Currently at 0:00:00) Test  
36 Soorten annuiteiten (Length: 0:29:19 Currently at 0:00:00) Test  
37 Future value van annuiteiten (Length: 0:41:17 Currently at 0:00:00) Test  
38 Present Value van Annuiteiten (Length: 0:24:03 Currently at 0:00:00) Test  
39 Zoeken van parameters pt 1 (Length: 0:11:50 Currently at 0:00:00) Test  
40 Zoeken van parameters pt 2 (Length: 0:14:06 Currently at 0:00:00) Test  
41 De perpetuiteit (Length: 0:23:01 Currently at 0:00:00) Test  
42 Voorafbetaalbare annuiteiten (Length: 0:11:21 Currently at 0:00:00) Test  
43 Financieel Rekenen - Groeiende annuiteiten (Length: 0:22:49 Currently at 0:00:00) Test  
2016 BA1 Oefeningen IFM2 Test 3 (Size: 14.43KB)  
44 Oefening en uitgestelde annuiteiten (Length: 0:13:42 Currently at 0:00:00) Test  
Self-Testing: Financieel Rekenen - Oefening en uitgestelde annuïteiten
Oplossingen zelftest 3 (Length: 0:24:32 Currently at 0:00:00) Test  
Self-Testing: Examen Test 2
Self-Testing: Examen Test 2 (2de zittijd)
47 Beschrijvende statistiek - soorten data (Length: 0:27:12 Currently at 0:00:00) Test  
48 Beschrijvende statistiek - Grafische voorstelling (Length: 0:09:22 Currently at 0:00:00) Test  
49 Beschrijvende statistiek - centrale tendentie (Length: 0:19:31 Currently at 0:00:00) Test  
50 Beschrijvende statistiek - spreiding (Length: 1:11:26 Currently at 0:00:00) Test  
51 Beschrijvendestatistiek - Hogere Momenten (Length: 0:14:47 Currently at 0:00:00) Test  
52 Beschrijvende statistiek - samenhang (Length: 0:29:46 Currently at 0:00:00) Test  
Self-Testing: Examen Test 3
Self-Testing: Examen Test 3 (2de zittijd)
54 Beleggingsleer - Gewone en continue rendementen (Length: 0:29:22 Currently at 0:00:00) Test  
Beleggingsleer - Portefeuillerendementen (Length: 0:08:04 Currently at 0:00:00) Test  
55 Beleggingsleer - Naive verwachte rendementen03 (Length: 0:19:04 Currently at 0:00:00) Test  
Ba1 Beleggingsleer 04 (Length: 0:12:15 Currently at 0:00:00) Test  
Ba1 Beleggingsleer 05 (Length: 0:06:27 Currently at 0:00:00) Test  
Ba1 Beleggingsleer 06 (Length: 0:16:14 Currently at 0:00:00) Test  
Ba1 Beleggingsleer 07 (Length: 1:02:24 Currently at 0:00:00) Test  
Ba1 Beleggingsleer 08 (Length: 0:30:54 Currently at 0:00:00) Test  
Self-Testing: Examen Test 4
Self-Testing: Examen Test 4 (2de zittijd)

Home
Pick up from where you left.